• Hội thảo khoa học 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
  • Họp bàn về việc tháo dỡ hàng rào Trung tâm Văn hoá Điện ảnh tỉnh
  • Tiếp biến văn hóa việt qua tục dựng cây nêu ngày tết
  • Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội thảo khoa học 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 18/1, Tỉnh ủy Hà Tinh. Đã tổ chức “Hội thảo khoa học 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”. Đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng trường Chính trị Trần Phú chủ trì Hội thảo.

Du lịch Hà Tĩnh tham gia Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3

Từ ngày 21-23/12/2019, tại Trung tâm Thương mại Vincom Hà Tĩnh, Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch tổ chức gian trưng bày, giới thiệu Du lịch Hà Tĩnh tại Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3 năm 2019.