• Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch
  • Họp hội đồng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa đợt I/2020
  • Thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng – điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
  • UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Chiều 06/8, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho đồng chí Trần Xuân Lương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đến dự và trao Quyết định.

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất

Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 8/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức Hội thi ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi và công bố Quy chế, Thể lệ Hội thi. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Tổ chức, các thành viên Ban Tổ chức có tên theo Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.