• Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  • Họp Ban tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh
  • Nhiều chùa, đền ở Hà Tĩnh chủ động dừng sinh hoạt văn hóa tâm linh để phòng dịch
  • Hà Tĩnh tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19

Họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh


Sáng 15/4, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – chủ trì cuộc họp