• Tri ân Phạm Khắc Hòe
  • Họp góp ý Dự thảo “Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.
  • Bảo tàng Hà Tĩnh: họp hội đồng thẩm định hiện vật
  • Hà Tĩnh yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong phòng dịch COVID-19

Hội thảo trực tuyến tham vấn về vai trò của Hội LHPN Việt Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Sáng ngày 7/9/2021, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo trực tuyến tham vấn về vai trò của Hội LHPN Việt Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, có bàn về các nội dung cụ thể hóa tiêu chí bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

UBND tỉnh họp lấy ý kiến góp ý sửa đổi Nghị quyết 81/2017-HĐND

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp.

Tổ chức Tọa đàm “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021), vừa qua, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”.