• Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021)
  • Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực văn hóa
  • Hà Tĩnh: Chỉ đạo một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới
  • Sự kiện thành lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1831 có ý nghĩa lịch sử to lớn

Hà Tĩnh: Chỉ đạo một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn; để vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo đời sống Nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai một số nội dung, nhiệm vụ sau (thời gian thực hiện từ 0h ngày 22/6/2021 cho đến khi có Văn bản chỉ đạo tiếp theo):