Văn bản

Sở VHTTDL Hà Tĩnh (1792)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
1442/SVHTTDL-QLVH V/v tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 12/09/2020
1434/SVHTTDL-QLVH Vv phối hợp tổ chức Chương trình tri ân khách hàng - Tự hào quê hương 12/07/2020
1433/SVHTTDL-VP V/v tổ chức các hoạt động Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2020 12/07/2020
1426/SVHTTDL-QLVH V/v đề nghị phối hợp triển khai phổ biến Thông báo mời gửi ảnh 12/04/2020
1424/SVHTTDL-QLDL V/v phối hợp thực hiện Videoclip cho Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ I 12/04/2020
1423/SVHTTDL-QLDL V/v Đăng ký thời gian, đôn đốc thực hiện Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh cấp tỉnh lần thứ I (Thông báo số 4) 12/04/2020
/ Lịch công tác tháng 12 năm 2020 12/02/2020
1413/SVHTTDL-NSVH V/v báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020 12/02/2020
1412/SVHTTDL-NSVH Vv tham mưu thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021 12/01/2020
1398/SVHTTDL-QLDL V/v tăng cường hoạt động tuyên truyền cho Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ I(Thông báo số 3) 11/25/2020
1396/SVHTTDL-NSVH V/v tặng Giấy khen trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 11/25/2020
1379/SVHTTDL-QLDL V/v chỉ đạo tham gia gian hàng Du lịch, ẩm thực tại Lễ hội cam năm 2020. 11/20/2020
1359/SVHTTDL-NVTT V/v tập huấn nghiệp vụ Thể dục, thể thao cơ sở năm 2020 11/18/2020
1354/SVHTTDL-DSVH V/v phối hợp tổ chức Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại thị xã Hồng Lĩnh 11/17/2020
1352/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 11/16/2020
1351/SVHTTDL-VP V/v báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLTBVHTTDL-BNV 11/16/2020
1323/SVHTTDL-VP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 11/16/2020
1350/SVHTTDL-NSVH V/v đề xuất chính sách hoàn thành tiêu chí xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 11/16/2020
257/QĐ-SVHTTDL Vv đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 11/16/2020
1326/SVHTTDL-VP V/v báo cáo và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 11/16/2020
1323/SVHTTDL-VP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 11/16/2020
1352/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 11/16/2020
1353/SVHTTDL-NSVH V/v dự thảo Nghị quyết“Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo” 11/16/2020
1213/SVHTTDL-VP Vv nộp hồ sơ tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 11/16/2020
1343/SVHTTDL-QLVH Vv yêu cầu xử lý bảng Quảng cáo hộp đèn gây mất mỹ quan đô thị 11/13/2020
1344/SVHTTDL-QLDL V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 11/13/2020
1345/SVHTTDL-NSVH Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện CSPL về phòng, chống xâm hại trẻ em 11/13/2020
1348/SVHTTDL-VP V/v đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển Du lịch (Đợt 2 năm 2020). 11/13/2020
1343/SVHTTDL-QLVH Vv yêu cầu xử lý bảng Quảng cáo hộp đèn gây mất mỹ quan đô thị 11/13/2020
1344/SVHTTDL-QLDL V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 11/13/2020
Trang 1 / 60Trang đầu   < Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Trang cuối