Văn bản QPPL

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
28/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao 09/26/2018
26/2018/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 28 về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 09/11/2018
24/2018/TT-BVHTTDL Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ VHTTDL 08/23/2018
23/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về tiêu chuẩn điều kiện nội dung hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TDTT 08/21/2018
61/2018/TT-BTC Thông tư quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao 07/26/2018
92/NQ-HĐ Đặt tên, điều chỉnh một số tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên; thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê; thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc 07/18/2018
2117/QĐ-UBND Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 07/16/2018
93/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo 07/16/2018
22/2018/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư vv quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 06/29/2018
1670/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 06/05/2018
14/2018/QĐ-UBND V/v Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 05/11/2018
21/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí 04/05/2018
20/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin 04/03/2018
34/2018/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 03/30/2018
33/2018/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 03/30/2018
19/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên môn Quần vợt 03/20/2018
18/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá 03/19/2018
17/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên môn Mô tô nước trên biển 03/16/2018
16/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định chuyên môn về giám sát cơ sở vật chất chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược 03/15/2018
15/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược 03/14/2018
14/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền môn Vovinam 03/09/2018
646/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL đến hết ngày 31/01/2018 03/06/2018
13/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên môn Quyền anh 02/08/2018
12/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí 02/07/2018
09/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên đối với môn Judo 01/31/2018
Trang 4 / 9Trang đầu   < Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  Next   Trang cuối