Văn bản QPPL

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
16/2016/TT-BVHTTDL Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; 02/10/2017
4586/QĐ-BVHTTDL QĐ Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đạo diễn nghệ thuật I 02/10/2017
4583/QĐ-BVHTTDL QĐ Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng II 02/10/2017
4584/QĐ-BVHTTDL QĐ Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng III 02/10/2017
4582/QĐ-BVHTTDL QĐ ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng I 02/10/2017
4589/QĐ-BVHTTDL QĐ Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đạo diễn nghệ thuật hạng III 02/10/2017
4585/QĐ-BVHTTDL QĐ Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng IV 02/10/2017
4587/QĐ-BVHTTDL QĐ Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đạo diễn nghệ thuật hạng II 02/10/2017
4588/QĐ-BVHTTDL QĐ Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đạo diễn nghệ thuật hạng III 02/10/2017
05/2017/QĐ-UBND V/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 02/07/2017
74/QĐ-BVHTTDL QĐ ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9 năm 2018 01/10/2017
379/QĐ-UBD QĐ công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền của Sở VHTTDL 11/01/2016
10/2016/TT-BVHTTDL Sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 10/19/2016
09/2016/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng 10/14/2016
46/2016/QĐ-UBND Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 09/30/2016
23/2016/NQ-HĐND NQ sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND 09/24/2016
3255/QĐ-BVHTTDL QĐ ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 09/02/2016
08/2016/TT-BVHTTDL Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 07/02/2016
61/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 07/01/2016
106/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 07/01/2016
06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở 06/30/2016
04/2016/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL 06/29/2016
22/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thi tuyển công chức vào làm việc tại sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã năm 2016 06/06/2016
18/2015/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện tập luyện và thi đấu môn ô tô thể thao địa hình 12/31/2015
17/2015/TT-BVHTTDL Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao 12/30/2015
Trang 6 / 9Trang đầu   < Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  Next   Trang cuối