Văn bản QPPL

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
15/2015/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức lễ hội 12/22/2015
14/2015/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí 12/22/2015
162/2015/NQ-HĐND NQ Về việc quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2017 12/12/2015
09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa 12/11/2015
59/2015/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 11/24/2015
02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Thông tư Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên ngành thư viện 11/19/2015
08/2015/TT-BVHTTDL Quy đinh hoạt động của Đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm Điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 10/23/2015
07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 09/14/2015
2503/QĐ-UBND QĐ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở VHTTDL 09/01/2015
25/2015/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng 07/07/2015
02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lượng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao 06/26/2015
03/2015/TT-BVHTTDL Quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên 06/03/2015
18/2015/QĐ-UBND Quy định một số chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020 05/09/2015
01/2015/QĐ-UBND QĐ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh 01/12/2015
73/2014/QĐ-UBND V/v quy định Chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 10/28/2014
89/2014/ND-CP Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú 09/09/2014
62/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thê 06/06/2014
10//2014/TT - BVHTTDL Thông tư quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" 01/10/2014
17/2013/TT-BVHTTDL TT hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế, kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 12/30/2013
15/2013/TT-BVHTTDL Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 12/24/2013
11/2013/TT-BVHTTDL Quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập 12/16/2013
167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình 11/12/2013
2145/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 07/16/2013
55/2013/NQ-HĐND Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 – 2020 07/13/2013
27/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 07/10/2013
Trang 7 / 9Trang đầu   < Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  Next   Trang cuối