Văn bản QPPL

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
27/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 07/10/2013
1477/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án Một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2020 05/23/2013
04/2013/TT-BVHTTDL uy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa 05/03/2013
16/NQ-CP NQ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 01/14/2013
02/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định về công tác gia đình 01/03/2013
70/2012/QĐ-UBND Về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 12/28/2012
20/2012/TT-BVHTTDL TT Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 12/28/2012
19/2012/TT-BVHTTDL TT Quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài 12/28/2012
18/2012/TT-BVHTTDL TT Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 12/28/2012
12/2012/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá 12/10/2012
11/2012/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo 12/06/2012
09/2012/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO QUẦN CHÚNG 11/19/2012
70/2012/NĐ-CP NĐ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 09/18/2012
08/2012/TT-BVHTTDL Quy định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao 09/10/2012
34/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế công nhận Danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 09/07/2012
33/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế công nhận Danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 09/07/2012
2318/QĐ-UBND Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao 08/10/2012
36/2013/NQ-HĐND NQ Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao 07/19/2012
32/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa, "Làng văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương 07/09/2012
31/2012/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 07/06/2012
24/2011/TT-BVHTTDL TT Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình 12/30/2011
23/2011/TT-BVHTTDL TT Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 12/30/2011
22/2011/TT-BVHTTDL TT Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật 12/30/2011
04/2011/TT-BVHTTDL Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 01/21/2011
01/2011/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí 01/06/2011
Trang 8 / 9Trang đầu   < Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  Next   Trang cuối