Văn bản chỉ đạo

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
95/SVHTTDL-NSVH&GĐ Vv thông báo thời gian kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017 02/14/2017
96/SVHTTDL-NSVH&GĐ Vv tham mưu văn bản chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 02/14/2017
98/SVHTTDL-NVVH Vv hỗ trợ Lễ phát động phường đạt chuẩn văn minh đô thị 02/14/2017
100/SVHTTDL-QLDS Vv xét tặng danh hiệu"Nghệ nhân nhân dân","Nghệ nhân ưu tú"trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 02/14/2017
103/SVHTTDL-QLDS Vv tôn tạo một số hạng mục tại Khu lưu niệm Nguyễn Du 02/14/2017
11/GM-SVHTTDL Giấy mời họp vv tôn tạo một số hạng mục tại Khu lưu niệm Nguyễn Du 02/13/2017
92/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch phát triển du lịch và huy động nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch biển và ven biển 02/10/2017
99/SVHTTDL-NVVH Vv hỗ trợ phục vụ Lễ Khánh thành Đền thờ, Đúc tượng Mai Hắc Đế 02/10/2017
25/QĐ-SVHTTDL Quyết định thành lập Ban xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhân 02/10/2017
93/SVHTTDL Vv mời tham gia Hội đồng thi tuyển kiến trúc công trình Bảo tàng Hà Tĩnh 02/09/2017
89/SVHTTDL-TCCB Vv đăng ký Kế hoạch tập huấn công tác quản lý Nhà nước về chuyên môn năm 2017 của các phòng thuộc sở 02/09/2017
88/SVHTTDL-TCCB Vv cử thành viên tham gia BCĐ và Tổ giúp việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ 02/09/2017
06/KH-BCD KH tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 02/08/2017
87/SVHTTDL-KHTC Vv triển khai thực hiện kế hoạch số 477/KH-UBND 02/08/2017
Trang 119 / 121Trang đầu   < Trước   112  113  114  115  116  117  118  [119]  120  121  Next   Trang cuối