Văn bản chỉ đạo

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
822/SVHTTDL-QLVH Vv xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh 07/16/2021
189/TB-SVHTTDL Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức giải bóng đá nam Thiếu niên- nhi đồng 07/12/2021
789/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh; kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 – 08/8/2021); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021) 07/09/2021
746//SVHTTDL-QLVH Vv tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống thư viện 06/30/2021
705/SVHTTDL-QLDL V/v rà soát số lượng cơ sở lưu trú đang vướng mắc thủ tục để hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện 06/21/2021
696/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh; Tuyên truyền Quyết định số 238 - QĐ/TW ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ban Bí thư 06/21/2021
687/SVHTTDL-QLVH/SVHTTDL-QLDL Vv tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật 06/17/2021
679/SVHTTDL-QLDL V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính Phủ 06/15/2021
653/SVHTTDL-QLVH Vv đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới 06/11/2021
640/SVHTTDL-VP Về việc Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 06/08/2021
635/SVHTTDL-QLVH Vv xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân” lần thứ 10 06/07/2021
628/SVHTTDL-QLVH V/v triển khai các hoạt động tham gia Festival Dân Ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021 06/03/2021
620/SVHTTDL-QLDL Về việc đôn đốc thực hiện các nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh 06/03/2021
125/SVHTTDL-NVTT Điều lệ giải bóng đá nam Thiếu niên - Nhi đồng Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX năm 2021 06/02/2021
Trang 5 / 121Trang đầu   < Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Trang cuối