Văn bản

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
1163/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 04/02/2021
340/SVHTTDL-QLVH Vv tổ chức hoạt động các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021 03/31/2021
44/2021/NÐ-CP Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 03/31/2021
319/SVHTTDL-QLDL V/v đề nghị trung tâm phối hợp đẩy mạnh truyền thông du lịch địa phương trên nền tảng số Youtube 03/29/2021
314/SVHTTDL-QLDL Vv phối hợp kiểm tra hoạt động các khu, điểm du lịch năm 2021 03/26/2021
293/SVHTTDL-QLVH V/v tổ chức hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 2021 03/24/2021
290/SVHTTDL-QLDL V/v đôn đốc, kiểm tra việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID -19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn 03/24/2021
38/ Xin ý kiến góp ý Dự thảo quy định tiêu chí hỗ trợ chống xuống cấp di tích 03/24/2021
261/SVHTTDL-QLVH xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ Lễ Mittinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn 03/18/2021
254/SVHTTDL-QLDL V/v triển khai hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 03/17/2021
248/SVHTTDL-QLVH V/v tải tranh cổ động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 03/16/2021
223/SVHTTDL-NSVH Vv phục vụ Lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình” 03/12/2021
37/ Xin ý kiến góp ý Dự thảo xây dựng Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. 03/12/2021
209/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 03/09/2021
820/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/09/2021
199/SVHTTDL-QLVH V/v thông báo mời tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021) 03/08/2021
/ Lịch công tác tháng 3 năm 2021 03/05/2021
179/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). 03/01/2021
145/SVHTTDL-NSVH V/v triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang 02/08/2021
/ Lịch công tác tháng 2 năm 2021 02/05/2021
632/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/04/2021
1/2021/TT-BVHTTDL Thông tư quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia 02/03/2021
131/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước. 02/02/2021
129/SVHTTDL-QLVH V/v đề nghị chỉ đạo cài đặt ứng dụng Bluezone 02/02/2021
127/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền trực quan treo băng rôn quảng cáo các trận đấu bóng đá và không thu lệ phí. 02/02/2021
115/SVHTTDL-QLDL V/v đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 01/29/2021
22/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo 01/26/2021
94/SVHTTDL-NSVH V/v tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 01/26/2021
83/SVHTTDL-QLVH V/v triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền trực quan nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu 2021 01/22/2021
80/SVHTTDL-QLVH V/v tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 01/22/2021
Trang 3 / 71Trang đầu   < Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Trang cuối