Văn bản

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
31/2012/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 07/06/2012
24/2011/TT-BVHTTDL TT Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình 12/30/2011
23/2011/TT-BVHTTDL TT Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 12/30/2011
22/2011/TT-BVHTTDL TT Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật 12/30/2011
04/2011/TT-BVHTTDL Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 01/21/2011
01/2011/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí 01/06/2011
18/2010/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng 12/31/2010
16/2010/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình 12/31/2010
11/2010/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chí của Trung tâm văn hóa-thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 12/22/2010
12/2010/TT-BVHTTDL Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã 12/22/2010
13/2010/TT-BVHTTDL TT Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 11/30/2010
98/2010/NĐ-CP NĐ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 09/21/2010
10/2010/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết Điều 20 Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hoá, Thể thao và Du lịch 09/09/2010
09/2010/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa 08/24/2010
06/2010/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú 07/16/2010
05/2010/TT-BVHTTDL Quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 07/07/2010
04/2010/TT-BVHTTDL Quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 06/30/2010
03/2011/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao 01/14/2010
32/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 06/18/2009
08/2009/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 02/04/2009
89/2008/TT-BVHTTDL Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch 12/31/2008
88/2008/TT-BVHTTDL Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch 12/31/2008
70/2008/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới 06/04/2008
86/2005/NĐ-CP Về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước 07/08/2005
28/2001/QH10 Luật di sản văn hóa 06/29/2001
/ Lịch công tác tháng 02 năm 2020 01/01/0001
43/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 01/01/0001
/ Lịch công tác tháng 11/2017 01/01/0001
/ Lịch công tác tháng 10/2017 01/01/0001
/ Lịch công tác tháng 9/2017 01/01/0001
Trang 74 / 75Trang đầu   < Trước   66  67  68  69  70  71  72  73  [74]  75  Next   Trang cuối