Văn bản

Văn bản QPPL (22)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
5/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 01/28/2022
10/2021/TT-BVHTTDL Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 09/28/2021
09/2021/TT-BVHTTDL Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 09/22/2021
08/2021/TT-BVHTTDL Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 09/08/2021
07/2021/TT-BVHTTDL Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao 09/08/2021
33/2021/QĐ-UBND Quyết định Quy định định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn (bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 07/29/2021
32/2021/QĐ-UBND Quyết định Phân cấp tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật và chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 07/27/2021
05/2021/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia 06/25/2021
23/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 05/07/2019
607/VBHN-BVHTTDL Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 02/21/2019
35/2018/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 15/2012/TT-BVHTTDL 11/19/2018
30/2018/TT-BVHTTDL Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL 10/03/2018
29/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu 09/28/2018
28/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao 09/26/2018
28/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao 09/26/2018
27/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném 09/19/2018
26/2018/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 28 về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 09/11/2018
24/2018/TT-BVHTTDL Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ VHTTDL 08/23/2018
23/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về tiêu chuẩn điều kiện nội dung hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TDTT 08/21/2018
61/2018/TT-BTC Thông tư quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao 07/26/2018
22/2018/TT-BVHTTDL Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư vv quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 06/29/2018
03/2018/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn 01/19/2018
Trang 1 / 1Trang đầu   < Trước   Next   Trang cuối