Văn bản

Thông báo (93)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
635/SVHTTDL-QLVH Vv xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân” lần thứ 10 06/07/2021
114/TL-BTC Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh Nhân Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh 05/07/2021
113 /KH-SVHTTDL Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh Nhân Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh 05/07/2021
94/TB-SVHTTDL Thông báo Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống gia đình” 04/13/2021
1031/SVHTTDL-VP V/v xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 10/22/2019
1030/SVHTTDL-VP V/v xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 10/21/2019
516/SVHTTDL-NVDL Vv tham gia cuộc thi báo chí "Viết về Du lịch HT" 06/05/2019
508/SVHTTDL-VP V/v xét tặng danh hiệu Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” 06/04/2019
01/TM Thông báo mời viết Tham luận Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 Ngày sinh Nhà thơ Huy Cận (31/5/1919 - 31/51/2019) 04/04/2019
108/TB-SVHTTDL Về việc thông báo thời gian tổ chức Giải Bóng chuyền bãi biển năm 2019 03/28/2019
101/TB-SVHTTDL Thông báo về việc nhận thiết bị hỗ trợ “Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn” (lần 2) 03/26/2019
60/KH-SVHTTDL Lịch khảo sát đối tượng đề xuất hỗ trợ chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa cơ sở năm 2019 03/07/2019
61/SVHTTDL-NVVH Phối hợp tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2019 01/23/2019
04/TB-SVHTTDL V/v nhận thiết bị hỗ trợ “Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn” (lần 1) 01/07/2019
1246/SVHTTDL-VP Vv thay đổi thời gian truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 240 năm Ngày sinh, tưởng niệm 160 năm Ngày mất Danh nhân Nguyễn Công Trứ 12/07/2018
1220/SVHTTDL-NVVH V/v tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 240 năm Ngày sinh,Tưởng niệm 160 Ngày mất Danh nhân Nguyễn Công Trứ. 11/30/2018
1187/SVHTTDL-NVVH Vv tổ chức cuộc thi "Hoa khôi sắc Hồng La" 11/23/2018
1135/SVHTTDL-NVDL V/v cử cán bộ tham gia khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch. 11/09/2018
1088/SVHTTDL-VP Về việc tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước 10/30/2018
1079/SVHTTDL-NVVH Vv tuyên truyền Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 10/26/2018
/ Thể lệ Cuộc thi ảnh đẹp Du lịch Hà Tĩnh và video clip “Hà Tĩnh trong tôi” năm 2018 10/15/2018
864/SVHTTDL-NVVH V/v xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc lần thứ nhất - năm 2018 09/05/2018
863/SVHTTDL-NSVH V/v tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 09/05/2018
772/SVHTTDL-NVTT Vv tuyển sinh bóng đá U11, U13 trên địa bàn toàn tỉnh năm 2018 08/13/2018
685/SVHTTDL-QLDS V/v ban hành Thể lệ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cấp liên tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An năm 2018 07/20/2018
/ Thể lệ Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống gia đình” 07/03/2018
591/SVHTTDL-NSVH&GĐ V/v tham mưu thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ--TTg về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước 06/22/2018
590/SVHTTDL-NSVH&GĐ Về việc góp ý và hướng dẫn tiêu chí xã NTM kiểu mẫu 06/21/2018
119/ĐL-BTC Điều lệ Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018 06/20/2018
588/SVHTTDL-QLDS V/v để nghị xếp hạng di tích quốc gia Đển thờ Biện Hoành, xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên 06/20/2018
Trang 1 / 4Trang đầu   < Trước   [1]  2  3  4  Next   Trang cuối