Văn bản

Thủ tướng Chính phủ (32)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
68/NQ-CP Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 07/01/2021
44/2021/NÐ-CP Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 03/31/2021
08/2020/TT-BVHTTDL Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỹ thuật tượng đài và phù điêu 11/10/2020
115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 09/25/2020
07/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 09/15/2020
93/2020/NÐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện 08/18/2020
90/2020/TT-BNV Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 08/13/2020
99/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực 06/24/2020
30/2020/NC-CP Chính phủ quy định mới về công tác văn thư 03/05/2020
08/CT-TTg "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình" 02/04/2020
54/2019/NÐ-CP Nghị định Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 06/19/2019
48/2019/NÐ-CP Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 06/05/2019
46/2019/NÐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao 05/27/2019
45/2019/NÐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 05/21/2019
36/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 04/29/2019
356/QÐ-CTN Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân" 03/08/2019
355/QÐ-CTN Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" 03/08/2019
603/VBHN-BVHTTDL Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 02/21/2019
168/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 12/31/2017
91/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 07/31/2017
11/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 03/29/2017
28/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 03/20/2017
61/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 07/01/2016
106/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 07/01/2016
167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình 11/12/2013
16/NQ-CP NQ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 01/14/2013
02/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định về công tác gia đình 01/03/2013
70/2012/NĐ-CP NĐ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 09/18/2012
98/2010/NĐ-CP NĐ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 09/21/2010
08/2009/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 02/04/2009
Trang 1 / 2Trang đầu   < Trước   [1]  2  Next   Trang cuối