Văn bản

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
223/SVHTTDL-NSVH Vv phục vụ Lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình” 03/12/2021
37/ Xin ý kiến góp ý Dự thảo xây dựng Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. 03/12/2021
209/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 03/09/2021
820/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/09/2021
199/SVHTTDL-QLVH V/v thông báo mời tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021) 03/08/2021
/ Lịch công tác tháng 3 năm 2021 03/05/2021
179/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). 03/01/2021
145/SVHTTDL-NSVH V/v triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang 02/08/2021
/ Lịch công tác tháng 2 năm 2021 02/05/2021
632/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/04/2021
1/2021/TT-BVHTTDL Thông tư quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia 02/03/2021
131/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước. 02/02/2021
129/SVHTTDL-QLVH V/v đề nghị chỉ đạo cài đặt ứng dụng Bluezone 02/02/2021
127/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền trực quan treo băng rôn quảng cáo các trận đấu bóng đá và không thu lệ phí. 02/02/2021
115/SVHTTDL-QLDL V/v đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 01/29/2021
22/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo 01/26/2021
94/SVHTTDL-NSVH V/v tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 01/26/2021
83/SVHTTDL-QLVH V/v triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền trực quan nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu 2021 01/22/2021
80/SVHTTDL-QLVH V/v tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 01/22/2021
162/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 01/15/2021
53/SVHTTDL-NSVH V/v triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 01/14/2021
47/SVHTTDL-NSVH V/v Tổng kết 20 năm Phong trào ‘TDĐKXDĐSVH” 01/13/2021
27/SVHTTDL-QLVH V/v đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 01/08/2021
/ Lịch công tác tháng 1 năm 2021 01/05/2021
1442/SVHTTDL-QLVH V/v tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 12/09/2020
265/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo 12/08/2020
1434/SVHTTDL-QLVH Vv phối hợp tổ chức Chương trình tri ân khách hàng - Tự hào quê hương 12/07/2020
1433/SVHTTDL-VP V/v tổ chức các hoạt động Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2020 12/07/2020
3666/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” 12/07/2020
1426/SVHTTDL-QLVH V/v đề nghị phối hợp triển khai phổ biến Thông báo mời gửi ảnh 12/04/2020
Trang 6 / 74Trang đầu   < Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Trang cuối