Văn bản

Lĩnh vực Văn hóa (134)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
114/TL-BTC Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh Nhân Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh 05/07/2021
113 /KH-SVHTTDL Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh Nhân Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh 05/07/2021
1350/SVHTTDL-NSVH V/v đề xuất chính sách hoàn thành tiêu chí xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 11/16/2020
257/QĐ-SVHTTDL Vv đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 11/16/2020
1326/SVHTTDL-VP V/v báo cáo và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 11/16/2020
1323/SVHTTDL-VP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 11/16/2020
1352/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 11/16/2020
1353/SVHTTDL-NSVH V/v dự thảo Nghị quyết“Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo” 11/16/2020
1343/SVHTTDL-QLVH Vv yêu cầu xử lý bảng Quảng cáo hộp đèn gây mất mỹ quan đô thị 11/13/2020
1344/SVHTTDL-QLDL V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 11/13/2020
1345/SVHTTDL-NSVH Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện CSPL về phòng, chống xâm hại trẻ em 11/13/2020
1342/SVHTTDL-NSVH V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết“Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo” 11/13/2020
1343/SVHTTDL-QLVH Vv yêu cầu xử lý bảng Quảng cáo hộp đèn gây mất mỹ quan đô thị 11/13/2020
1345/SVHTTDL-NSVH Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện CSPL về phòng, chống xâm hại trẻ em 11/13/2020
36/ Dự thảo Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 – 2030”. 11/02/2020
34/ Dự thảo Kế hoạch, quy chế, Thể lệ Hội thi Âm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ I 06/26/2020
33/ Dự thảo kịch bản Lễ hội Lấp lỗ 06/10/2020
4/SVHTTDL-QLVH Vv triển khai các hoạt động “Chào xuân Canh Tý” năm 2020 01/03/2020
1031/SVHTTDL-VP V/v xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 10/22/2019
1030/SVHTTDL-VP V/v xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 10/21/2019
371/GM-SVHTTDL Giấy mời kiểm tra, tham mưu việc trùng tu, tôn tạo Chùa Chân Tiên Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà 10/03/2019
26/ V/v góp ý Dự thảo Quy chế làm việc, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở 06/11/2019
508/SVHTTDL-VP V/v xét tặng danh hiệu Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” 06/04/2019
01/TM Thông báo mời viết Tham luận Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 Ngày sinh Nhà thơ Huy Cận (31/5/1919 - 31/51/2019) 04/04/2019
108/TB-SVHTTDL Về việc thông báo thời gian tổ chức Giải Bóng chuyền bãi biển năm 2019 03/28/2019
101/TB-SVHTTDL Thông báo về việc nhận thiết bị hỗ trợ “Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn” (lần 2) 03/26/2019
60/KH-SVHTTDL Lịch khảo sát đối tượng đề xuất hỗ trợ chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa cơ sở năm 2019 03/07/2019
90/SVHTTDL-NSVH Vv tổ chức lễ hội hải thượng Lãn Ông mở đầu năm lu lịch 2019 01/31/2019
70/SVHTTDL-NVVH Về việc triển khai các hoạt động “Chào xuân Kỷ Hợi” năm 2019 01/25/2019
61/SVHTTDL-NVVH Phối hợp tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2019 01/23/2019
Trang 1 / 5Trang đầu   < Trước   [1]  2  3  4  5  Next   Trang cuối