Văn bản

Lĩnh vực Du lịch (12)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
41/ Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh, ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND 08/06/2021
1348/SVHTTDL-VP V/v đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển Du lịch (Đợt 2 năm 2020). 11/13/2020
1348/SVHTTDL-VP V/v đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển Du lịch (Đợt 2 năm 2020). 11/13/2020
1347/SVHTTDL-VP V/v đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển Du lịch (Đợt 2 năm 2020). 11/13/2020
35/ Dự thảo Kế hoạch Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2030 07/03/2020
27/ Dự thảo “Đề án phát triển triển du lịch Nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới” 06/19/2019
516/SVHTTDL-NVDL Vv tham gia cuộc thi báo chí "Viết về Du lịch HT" 06/05/2019
22/ Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thảo kết nối đầu tư phát triển du lịch Hà tĩnh 04/01/2019
21/ Dự thảo đề cương Đề án phát triển triển du lịch Nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới. 03/28/2019
74/GM-SVHTTDL Giấy mời vv đón đoàn Famtrip tại Nghi Xuân 04/02/2018
73/GM-SVHTTDL Về việc giao hoàn chỉnh dự thảo Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng lạch nước ngọt thuộc Khu du lịch Xuân Thành 05/05/2017
64/GM-SVHTTDL Dự họp bàn phương án phục hồi một số hạng mục tại Khu Lưu niệm Nguyễn Du 04/20/2017
Trang 1 / 1Trang đầu   < Trước   Next   Trang cuối