Văn bản

Lĩnh vực Du lịch (11)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
1348/SVHTTDL-VP V/v đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển Du lịch (Đợt 2 năm 2020). 11/13/2020
1348/SVHTTDL-VP V/v đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển Du lịch (Đợt 2 năm 2020). 11/13/2020
1347/SVHTTDL-VP V/v đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển Du lịch (Đợt 2 năm 2020). 11/13/2020
35/ Dự thảo Kế hoạch Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2030 07/03/2020
27/ Dự thảo “Đề án phát triển triển du lịch Nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới” 06/19/2019
516/SVHTTDL-NVDL Vv tham gia cuộc thi báo chí "Viết về Du lịch HT" 06/05/2019
22/ Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thảo kết nối đầu tư phát triển du lịch Hà tĩnh 04/01/2019
21/ Dự thảo đề cương Đề án phát triển triển du lịch Nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới. 03/28/2019
74/GM-SVHTTDL Giấy mời vv đón đoàn Famtrip tại Nghi Xuân 04/02/2018
73/GM-SVHTTDL Về việc giao hoàn chỉnh dự thảo Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng lạch nước ngọt thuộc Khu du lịch Xuân Thành 05/05/2017
64/GM-SVHTTDL Dự họp bàn phương án phục hồi một số hạng mục tại Khu Lưu niệm Nguyễn Du 04/20/2017
Trang 1 / 1Trang đầu   < Trước   Next   Trang cuối