Văn bản

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
1424/SVHTTDL-QLDL V/v phối hợp thực hiện Videoclip cho Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ I 12/04/2020
1423/SVHTTDL-QLDL V/v Đăng ký thời gian, đôn đốc thực hiện Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh cấp tỉnh lần thứ I (Thông báo số 4) 12/04/2020
/ Lịch công tác tháng 12 năm 2020 12/02/2020
1413/SVHTTDL-NSVH V/v báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020 12/02/2020
1412/SVHTTDL-NSVH Vv tham mưu thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021 12/01/2020
1398/SVHTTDL-QLDL V/v tăng cường hoạt động tuyên truyền cho Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ I(Thông báo số 3) 11/25/2020
1396/SVHTTDL-NSVH V/v tặng Giấy khen trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 11/25/2020
1379/SVHTTDL-QLDL V/v chỉ đạo tham gia gian hàng Du lịch, ẩm thực tại Lễ hội cam năm 2020. 11/20/2020
1359/SVHTTDL-NVTT V/v tập huấn nghiệp vụ Thể dục, thể thao cơ sở năm 2020 11/18/2020
1354/SVHTTDL-DSVH V/v phối hợp tổ chức Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại thị xã Hồng Lĩnh 11/17/2020
1352/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 11/16/2020
1351/SVHTTDL-VP V/v báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLTBVHTTDL-BNV 11/16/2020
1323/SVHTTDL-VP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 11/16/2020
1350/SVHTTDL-NSVH V/v đề xuất chính sách hoàn thành tiêu chí xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 11/16/2020
257/QĐ-SVHTTDL Vv đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 11/16/2020
1326/SVHTTDL-VP V/v báo cáo và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 11/16/2020
1323/SVHTTDL-VP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 11/16/2020
1352/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 11/16/2020
1353/SVHTTDL-NSVH V/v dự thảo Nghị quyết“Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo” 11/16/2020
1213/SVHTTDL-VP Vv nộp hồ sơ tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 11/16/2020
1343/SVHTTDL-QLVH Vv yêu cầu xử lý bảng Quảng cáo hộp đèn gây mất mỹ quan đô thị 11/13/2020
1344/SVHTTDL-QLDL V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 11/13/2020
1345/SVHTTDL-NSVH Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện CSPL về phòng, chống xâm hại trẻ em 11/13/2020
1348/SVHTTDL-VP V/v đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển Du lịch (Đợt 2 năm 2020). 11/13/2020
1342/SVHTTDL-NSVH V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết“Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo” 11/13/2020
1343/SVHTTDL-QLVH Vv yêu cầu xử lý bảng Quảng cáo hộp đèn gây mất mỹ quan đô thị 11/13/2020
1344/SVHTTDL-QLDL V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 11/13/2020
1345/SVHTTDL-NSVH Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện CSPL về phòng, chống xâm hại trẻ em 11/13/2020
1348/SVHTTDL-VP V/v đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển Du lịch (Đợt 2 năm 2020). 11/13/2020
1347/SVHTTDL-VP V/v đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển Du lịch (Đợt 2 năm 2020). 11/13/2020
Trang 7 / 74Trang đầu   < Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Trang cuối