LIÊN HỆ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÀ TĨNH

Số 18, Đại lộ Xô Viết, Thành phố Hà Tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0396.258.555- Fax: 0393.856.833
Email: sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn