Đầu thầu - Đầu tư

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Phát triển công nghệ máy ADC

- Địa chỉ: Số 97, Ngõ 12, Phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 886.919.000 đồng

(Bằng chữ: Tám trăm tám mươi sáu triệu chín trăm mười chín ngàn chẵn)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.