Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư


Ban hành Quy định Tiêu chí hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích Lịch sử - Văn hóa

UBND tỉnh vừa có văn bản số 2360/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 về việc Quy định Tiêu chí hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích Lịch sử - Văn hóa.

Trang 1 / 2Trang đầu   < Trước   [1]  2  Next   Trang cuối