ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm của UBND tỉnh và Kế hoạch 55/KH-SKHCN ngày 14/01/2021 về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2021, sáng ngày 18/3, tại Chi cục TCĐLCL Hà Tĩnh, Sở KH&CN đã khai mạc đợt tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức phụ trách tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Mục tiêu của đợt tập huấn: Áp dụng và vận hành HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015; thực hiện chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ yêu cầu của Kế hoạch; đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hoàn thành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đúng lộ trình của UBND tỉnh đã đề ra.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe lãnh đạo Sở KH&CN đánh giá công tác thực hiện ISO 900:2015 của năm 2020, định hướng thực hiện của năm 2021. Đồng thời, được các Giảng viên đến từ Cty TNHH tư vấn khoa học công nghệ Việt trang bị những kiến thức cơ bản về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng sẽ được Ban tổ chức giải đáp cụ thể.