Định hướng, chiến lược, quy hoạch

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch, đô thị, thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040.

Theo đó, khu vực du lịch, đô thị, thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà có diện tích khoảng 11.557 ha; phía Bắc giáp sông Lam, phía Nam giáp sông Cửa Sót, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp các xã thuộc huyện Nghi Xuân và Lộc Hà; quy mô dân số tính đến năm 2030 khoảng 120.000 người.

Quy hoạch nhằm cụ thể hoá quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh và các định hướng phát triển của tỉnh đối với khu vực ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà; định hướng quy hoạch phát triển trở thành khu vực du lịch, đô thị, thương mại... nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tỉnh Hà Tĩnh.

Quy hoạch nhằm xây dựng vùng đô thị ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà phát triển gắn với du lịch biển, du lịch văn hóa, tâm linh, khu đô thị, thương mại cấp vùng phía Đông Bắc tỉnh Hà Tĩnh, hướng tới các yếu tố sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng vùng dịch vụ thương mại ven biển, khai thác lợi thế kinh tế biển, trở thành đầu mối giao thương quan trọng và cung cấp dịch vụ thương mại toàn vùng; phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, áp dụng các ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt trong nuôi trồng thủy sản.

Quy hoạch khu vực du lịch, đô thị, thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà theo định hướng thành trung tâm du lịch biển cấp vùng mang đẳng cấp quốc tế; trung tâm dịch vụ thương mại cấp vùng và thành phố; vùng phát triển đô thị sinh thái, đô thị du lịch có bản sắc riêng; vùng văn hóa truyền thống, lịch sử, tâm linh…

Nguồn bài viết: baohatinh.vn