Phổ biến VBQPPL

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 3819/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.


Từ 1/2/2021, bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật

Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Trong đó, Nghị định bỏ quy định cấm tổ chức, cá nhân biểu diễn sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn.


Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ năm 2021.


Thư viện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị bạn đọc năm 2020

Chiều ngày 25/12/2020, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị bạn đọc năm 2020. Lãnh đạo, toàn thể cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh và hơn 60 bạn đọc tham gia Hội nghị.


Ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo.


Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành VHTTDL năm 2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 3668/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.


Tổ chức Hội thảo đánh giá thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình đến năm 2021

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3567/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo đánh giá thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình đến năm 2021 (giai đoạn 2017 - 2020).


Từ năm 2021, huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao được áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù mới

Từ ngày 1/1/2021, các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thành tích cao sẽ được áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù mới.


Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường thực thi quy định cấm quảng cáo thuốc lá

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3256/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường thực thi quy định cấm quảng cáo thuốc lá.


Bộ VHTTDL phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3988/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ phối hợp hưởng ứng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia cuộc thi.


Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 72 về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Nhằm đánh giá toàn diện thực tiễn 20 năm thi hành Nghị định số 72/2000/NĐ-CP, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong các quy định và trong việc tổ chức thi hành Nghị định, Bộ VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.


Tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 3672/KH-BVHTTDL tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.


Những trường hợp người lao động không được trợ cấp thôi việc từ 01/01/2021

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 thì khi hợp đồng lao động chấm dứt, NLĐ không được nhận trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau


Hơn 40.000 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia đến hết tháng 8/2020

Tại phiên họp lần thứ 7 của Uỷ ban 1899 vào ngày 22/9, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan) tiếp tục làm tốt vai trò điều phối, theo dõi, giám sát các bộ, ngành trong việc triển khai Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại.


Lương hưu sẽ có thay đổi gì từ ngày 1/1/2021?

Kể từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến lương hưu cũng như việc nghỉ hưu của người lao động.


Nghị định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ yêu cầu việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả...


Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Ngày 8/9/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3283/BVHTTDL-TV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.


Đề xuất nhiều điểm mới trong quảng cáo xuyên biên giới

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quảng cáo.


Ban hành tiêu chí xác định thư viện công lập được Nhà nước ưu tiên đầu tư

Nghị định số 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện, trong đó quy định tiêu chí xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư.


Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức có hiệu lực từ 20/7

Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức được Chính phủ ban hành ngày 01/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/7/2020.


Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế

Ngày 01/7, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2453/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế, giám định tư pháp và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.


Luật Thư viện chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7

Ngày 1/7, Luật Thư viện được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực. Đó là một dấu mốc quan trọng đối với ngành thư viện, mở ra một thời kỳ mới trong phát triển văn hóa đọc của đất nước.


Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 1668/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức lớp tập huấn "Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện".


Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức: quy định 2 trường hợp được điều chỉnh biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.


Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".


Lấy ý kiến về quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.


Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang lấy ý kiến của tổ chức cá nhân về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.


Tăng cường công tác quản lý giám sát các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

UBND tỉnh vừa có văn bản 2734/UBND- VX ngày 29/4/2020 về việc tăng cường công tác quản lý giám sát các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch


Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện trong tình hình mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Văn bản số 1604/BVHTTDL-TV ngày 28/4 gửi các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTTTDL các tỉnh/thành phố về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện trong tình hình mới.


Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao &Du lịch học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII)

Sáng ngày 27/12, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và một số nghị quyết, kết luận của Trung ương cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.


Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và luật tố cáo năm 2018

Sáng 16/8, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện dự và phát biểu tại hội nghị.


Tập huấn kinh doanh karaoke, vũ trường và bảo tồn, tu bổ di tích lịch sử văn hoá

Sáng 30/10/2019, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Tập huấn kinh doanh karaoke, vũ trường và bảo tồn, tu bổ di tích lịch sử văn hoá. Dự tập huấn có các đồng chí lãnh đạo sở; Trưởng, phó các phòng thuộc sở; Lãnh đạo, chuyên viên phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ văn hoá của tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.


Tu bổ di tích cần ưu tiên phương pháp thi công truyền thống

Đây là nội dung tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ VHTTDL soạn thảo và đang được lấy ý kiến rộng rãi.


Bế mạc Tập huấn Nghiệp vụ bóng đá năm 2019.

Chiều 27/9, Sở VHTT&DL Hà Tĩnh tổ chức bế mạc lớp Tập huấn Nghiệp vụ bóng đá năm 2019. Đồng chí Bùi Xuân Thập, TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL dự và trao chứng chỉ cho các học viên


Hội thảo - Tập huấn về Nghị định 122/2018/ NĐ-CP và Nghị định số 54/2019/NĐ-CP

Sáng ngày 28/9, tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức Hội thảo về triển khai thực hiện các tiêu chí, danh hiệu văn hoá theo Nghị định 122/2018/ NĐ-CP và Tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường của Thủ tướng Chính phủ.


Tập huấn cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Sáng 24/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng Khóa Tập huấn cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019. Dự khai giảng có ông Bùi Xuân Thập - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở VHTTDL, ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VHTTDL.


Tập huấn Nghiệp vụ bóng đá năm 2019.

Nhằm triển khai Nghị quyết số 154/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030, sáng 23/9/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn Huấn luyện viên bóng đá trẻ năm 2019 cho cộng tác viên cơ sở.


Trang 1 / 4Trang đầu   < Trước   [1]  2  3  4  Next   Trang cuối