Phổ biến VBQPPL

Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 3672/KH-BVHTTDL tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

Hội nghị nhằm rà soát, đánh giá để đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp, sự phù hợp với thực tế về vấn đề công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời trao đổi khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài, quy định thủ tục hành chính về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước; tạo điều kiện để các cơ quan và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các tổ chức được kiến nghị, trao đổi các vướng mắc trong quá trình kinh doanh và quá trình thực hiện quy định của pháp luật có liên quan.

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/10/2020 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với sự tham dự của 100 đại biểu là cán bộ pháp chế, cán bộ ở các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp; luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật của doanh nghiệp.

Một số nội dung tham luận dự kiến gồm: Giới thiệu Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; Các quy định về quyền công bố tác phẩm tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009; Quy định về công bố, phổ biến tác phẩm điện ảnh ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Điện ảnh trong thực tiễn; Quy định về việc công bố, phổ biến tác phẩm thuộc lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Nghệ thuật biểu diễn trong thực tiễn; Quy định về công bố, phổ biến tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trong thực tiễn; Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa tại tỉnh Phú Thọ, những vướng mắc, bất cập và đề xuất phương án xử lý…

Qua Hội nghị sẽ góp phần đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đề xuất cơ chế phối hợp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

>>> Chi tiết văn bản tại đây./.