Phổ biến VBQPPL

Nhằm đánh giá toàn diện thực tiễn 20 năm thi hành Nghị định số 72/2000/NĐ-CP, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong các quy định và trong việc tổ chức thi hành Nghị định, Bộ VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

Hội nghị tập trung làm rõ những nội dung chính gồm: Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 72/2000/NĐ-CP; Triển khai Nghị quyết số 25/NQ-CP, trong đó có nội dung về thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa; Tình hình triển khai thực hiện thủ tục quy định Nghị định số 72/2000/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá nhu cầu và nội dung Nghị định số 72/2000/NĐ-CP theo pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, đánh giá quy định nói chung, quy định thủ tục hành chính nói riêng tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành liên quan; Trao đổi, thảo luận, tham vấn ý kiến của các đại biểu, tổ chức thu thập các kiến nghị của các đại biểu về phương án xử lý Nghị định số 72/2000/NĐ-CP để báo cáo Chính phủ.

Hội nghị sẽ được tổ chức tại 03 khu vực: Khu vực phía Bắc (dự kiến vào ngày 21/10/2020 tại Phú Thọ); Khu vực miền Trung và Tây Nguyên (dự kiến vào ngày 16/10/2020 tại Thanh Hóa) và Khu vực phía Nam (dự kiến vào ngày 29/10/2020 tại Sóc Trăng) với sự tham gia của các đại biểu là đại diện một số Bộ, ngành có liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan: Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ; các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong khu vực; Trung tâm Triển lãm, Bảo tàng của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đoàn nghệ thuật; tổ chức liên quan; một số triển lãm, bảo tàng tư nhân…

Thanh Thủy