Phổ biến VBQPPL

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3988/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ phối hợp hưởng ứng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia cuộc thi.

Thực hiện Kế hoạch số 3695/KH-BTP 05/10/2020 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020. Ngày 16/10/2020, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành Văn bản số 3835/BTC về việc phát động tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người".

Bộ VHTTDL phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” - Ảnh 1.

Ảnh mnh họa - Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, thực hiện Công văn số 3835/BTC ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ban tổ chức về việc phát động tổ chức; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3988/BVHTTDL-PC ngày 28/10/2020 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ phối hợp hưởng ứng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia cuộc thi.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" nhằm cung cấp kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng pháp lý; xây dựng, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đối tượng dự thi: là người Việt Nam ở trong nước; người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Hình thức thi: Bằng hình thức thi trực tuyến tại Chuyên mục: "Pháp luật với mọi người" trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (Chuyên mục Cuộc thi "Pháp luật với mọi người" trên Báo Pháp luật Việt Nam điện tử có cùng đường dẫn tới địa chỉ của Cuộc thi được tổ chức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp). Thí sinh tham gia thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề có sẵn với nhiều cấp độ.

Thời gian dự thi từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 20/11/2020. Nội dung và thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Ban Tổ chức cuộc thi (đơn vị thường trực: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - đồng chí Hoàng Mạnh An: số điện thoại: 024.62739468; email: anhm@moj.gov.vn).

Được biết, Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật với mọi người" là một trong những hoạt động thường niên và nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).