Phổ biến VBQPPL

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3256/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tăng cường thực thi quy định cấm quảng cáo thuốc lá.

Hội thảo sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 150 đại biểu là các chuyên gia, cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa-Thông tin; công chức văn hóa - xã hội.

Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào những nội dung chính như: Các quy định của pháp luật về cấm quảng cáo thuốc lá; Thực trạng vi phạm quy định cấm quảng cáo thuốc lá; Các hình thức "lách" để quảng cáo sản phẩm thuốc lá; Thực trạng công tác xử lý vi phạm quy định cấm quảng cáo thuốc lá; Các vướng mắc, khó khăn trong theo dõi hành vi vi phạm quy định cấm quảng cáo thuốc lá; Giải pháp tăng cường theo dõi, giám sát các hành vi vi phạm quy định cấm quảng cáo thuốc lá.

Việc tổ chức Hội thảo nhằm phổ biến và hướng dẫn thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu chung về cấm quảng cáo thuốc lá./.

Thanh Thủy