Phổ biến VBQPPL

Từ ngày 1/1/2021, các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thành tích cao sẽ được áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù mới.

Cụ thể, theo Thông tư số 86/2020/TT-BTC, kể từ ngày 01/01/2021 trong thời gian tập huấn ở trong nước, HLV, VĐV có mặt thực tế tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng mức ăn lần lượt là 320.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển quốc gia, Đội tuyển trẻ quốc gia; mức ăn 240.000 đồng/người/ngày đối với Đội tuyển cấp tỉnh, ngành; mức ăn 200.000 đồng/người/ngày đối với Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành.

Từ năm 2021, huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao được áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù mới - Ảnh 1.

Từ năm 2021, huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao được áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù mới

Các Huấn luyện viên, vận động viên khi tập trung tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế độ bữa ăn hàng ngày theo thư mời hoặc hợp đồng ký kết giữa cơ quan quản lý vận động viên ở trong nước với cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao HLV, VĐV được hưởng chế độ dinh dưỡng lần lượt ở mức 320.000 đồng/người/ngày đối với Đội tuyển trẻ quốc gia, Đội tuyển cấp tỉnh, ngành; Mức 240.000 đồng/người/ngày đối với Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành. Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao, HLV, VĐV được hưởng mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải.

Cũng trong Thông tư quy định rõ, HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Đại hội thể thao châu Á và Đại hội thể thao Olympic được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày.

Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á, giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Olympic trẻ, có khả năng đạt chuẩn tham dự Đại hội thể thao Olympic và huấn luyện viên, vận động viên tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 640.000 đồng/người/ngày. Danh sách huấn luyện viên, vận động viên được hưởng chế độ này theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nguồn bài viết: Bộ VHTTDL