Phổ biến VBQPPL

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3567/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo đánh giá thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình đến năm 2021 (giai đoạn 2017 - 2020).

Hội thảo sẽ tập trung vào 02 nội dung chính: Đánh giá sơ bộ về thực trạng, tình hình triển khai Đề án hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, gia đình đến năm 2021 (giai đoạn 2017 - 2020). Đồng thời trao đổi, thảo luận về thực trạng và thực tế việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, văn hóa cơ sở, văn hóa dân tộc, bản quyền tác giả, di sản văn hóa, quảng cáo và gia đình.

Dự kiến Hội thảo sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 12/2020 tại Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu là đại diện UBVHGDTTNND Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan, các hội văn học nghệ thuật, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp ở Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực văn hóa và công tác gia đình.

>>> Chi tiết văn bản tại đây./.