Quy hoạch đầu tư

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu Lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 3/12/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2169/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu Lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.


Khảo sát vị trí xây dựng gân Golf tại Khu du lịch Thiên Cầm

Ngày 23/3/2015, đồng chí Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich cùng với lãnh đạo các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Ngoại Vụ, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh dẫn đoàn Hiệp hội Thương mại Đài Loan do bà Lưu Mỹ Đức - Tổng hội trưởng dẫn đầu đã đi kiểm tra và khảo sát vị trí xây dựng sân golf tại Khu du lịch biển Thiên Cầm.