Quy hoạch đầu tư

Ngày 23/3/2015, đồng chí Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich cùng với lãnh đạo các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Ngoại Vụ, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh dẫn đoàn Hiệp hội Thương mại Đài Loan do bà Lưu Mỹ Đức - Tổng hội trưởng dẫn đầu đã đi kiểm tra và khảo sát vị trí xây dựng sân golf tại Khu du lịch biển Thiên Cầm.

Khu du lịch biển Thiên Cầm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Thiên Cầm, trong đó có quy hoạch xây dựng sân golf với diện tích 203 ha – hiện đang là điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư.

Sau khảo sát thực tế, đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với các doanh nghiệp Đài Loan trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đoàn Hiệp hội Thương mại Đài Loan sẽ giới thiệu và kêu gọi các doanh nghiệp nghiên cứu để tiếp tục đầu tư nhiều dự án vào địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có dự án xây dựng sân golf tại Thiên Cầm.

Trần Lê