Quy hoạch đầu tư

Ngày 3/12/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2169/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu Lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm: Xã Tiên Điền, một phần xã Xuân Giang và thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích quy hoạch là 339,75ha; bao gồm: Vùng bảo tồn và phát huy giá trị di tích Khu lưu niệm Nguyễn Du (Vùng 1) rộng 43,65ha và Vùng bảo tồn cảnh quan (Vùng 2) rộng 296,10 ha.

Mục tiêu Quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của Khu Lưu niệm Nguyễn Du; Xây dựng Khu lưu niệm Nguyễn Du trở thành địa chỉ văn hóa và du lịch của quốc gia gắn với các giá trị thi ca Đại thi hào Nguyễn Du và các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; Hình thành các tuyến du lịch liên kết di tích, tạo không gian tôn vinh các giá trị lịch sử - văn hóa và truyền thống của xã Tiên Điền, quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du; Nâng cao và phát huy vai trò cộng đồng trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích của Khu Lưu niệm với việc phát triển đô thị mới mang tính chất của một đô thị văn hóa - du lịch - sinh thái; Tạo căn cứ pháp lý cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo, chỉnh trang tổng thể không gian Khu Lưu niệm Nguyễn Du theo đồ án Quy hoạch được duyệt.

Định hướng quy hoạch không gian bảo tồn và phát huy giá trị di tích gồm: Bảo tồn cấu trúc không gian theo trục của các di tích gốc, gắn với các yếu tố cảnh quan thiên nhiên xung quanh, bao gồm nhóm các di tích liên quan đến dòng họ Nguyễn Tiên Điền theo hướng Tây và nhóm các công trình văn hóa truyền thống làng Tiên Điền theo hướng Nam; Tôn tạo và phát huy đặc trưng địa hình vùng trũng (các ngòi đầm, bàu nước, hồ sen...) của vùng bãi triều mở ra phía sông Lam theo trục Bắc-Nam, gắn với cảnh quan gốc của di tích; Tổ chức các không gian công cộng mới, là điểm tham quan, tìm hiểu về văn hóa truyền thống làng Tiên Điền tại phía Nam khu vực Quy hoạch; Tổ chức phát triển không gian du lịch văn hóa theo trục Bắc - Nam và theo hai trục đường giao thông chính dọc khu vực quy hoạch.

Theo phân vùng chức năng được quy hoạch, Vùng 1 nêu rõ: tại Khu Lưu niệm Nguyễn Du, sẽ triển khai tu bổ, tôn tạo khu mộ dòng họ Nguyễn - Tiên Điền (Lăng Văn Sự); phục hồi Nhà thờ dòng họ Nguyễn - Tiên Điền và chùa Trường Ninh; di chuyển đình Chợ Trổ về vị trí Đình xã và tu bổ, tôn tạo đình; tôn tạo cảnh quan theo trục của các di tích gốc và kết nối với không gian phát huy giá trị di tích; chỉnh trang, nâng cấp Nhà trưng bày hiện có thành Trung tâm diễn giải đa phương tiện phục vụ việc giới thiệu Khu Lưu niệm và cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Du; bảo tồn hệ thống cây xanh có giá trị, chỉnh trang sân vườn, đường dạo. Đối với các điểm di tích mộ Đại thi hào Nguyễn Du, đền thờ và mộ Nguyễn Nghiễm, mộ và đền thờ Nguyễn Trọng, khu vườn cũ nhà Nguyễn Du, thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích gốc; bổ sung hệ thống biển báo và đèn chiếu sáng; bảo vệ và quản lý cảnh quan môi trường khu vực lân cận.

Còn Vùng 2 là vùng bảo tồn không gian văn hóa truyền thống, cảnh quan, môi trường sinh thái của làng xã gắn với các di sản văn hóa phi vật thể của vùng đất Tiên Điên, Nghi Xuân.

Cũng theo quy hoạch thì sẽ có 7 nhóm dự án thành phần và được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 bắt đầu từ năm 2016 – 2020, giai đoạn 2 từ năm 2020 – 2025, giai đoạn 3 từ năm 2026 – 2030.

Tùng Lĩnh


Chưa có ý kiến nào, bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.