Du lịch

Từ 11/11 đến 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức nghiệp vụ du lịch, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho người quản lý và nhân viên phục vụ tại các khu, điểm du lịch tại các địa phương: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh.

Hơn 600 học viên tại các địa phương đã được phổ biến hệ thống các văn bản quản lý về du lịch và các văn bản khác có liên quan đến du lịch, chính sách khuyến khích phát triển du lịch. Khái quát về Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Đó là những quy định mang tính chuẩn mực nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch, cho người dân và cộng đồng địa phương tại các khu, điểm du lịch.  Bồi dưỡng kiến thức lễ tân và văn hóa giao tiếp, ứng xử trong du lịch. Kỹ năng kinh doanh, tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch

Lớp tập huấn góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi Luật Du lịch 2017 và những nội dung, quy định mới thay đổi so với Luật du lịch 2005.  Giúp các học viên có điều kiện nâng cao các kiến thức về những quy định, luật pháp chung của Đảng và nhà nước về du lịch Việt Nam hiện nay và có cái nhìn bao quát, rõ nét hơn về du lịch, từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động dịch vụ du lịch. Phổ biến Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch để định hướng, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, cách ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, cho người dân và cộng đồng địa phương tại các khu, điểm du lịch. Giáo dục nâng cao ý thức, thái độ trong việc đón tiếp và phục vụ khách du lịch của các tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng của dịch vụ du lịch Hà Tĩnh. Cung cấp thông tin, khuyến cáo cho khách du lịch, người dân trên địa bàn, những hành vi nên và không nên khi đi du lịch nhằm xây dựng hình ảnh văn minh lịch sự của du lịch Hà Tĩnh.  Thông qua khóa tập huấn, các học viên tham dự có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh các điều kiện đảm bảo để tìm ra hướng giải quyết công việc tốt nhất.