Xây dựng nếp sống văn hóa

Tăng cường đổi mới công tác gia đình

03744

Chiều 24/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 – 2020 và tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2015. Đại diện các Sở, ngành liên quan và Trưởng phòng VHTT, cán bộ phụ trách công tác gia đình các huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh đã đến dự.

Hội thảo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội - thực trạng và giải pháp

08080

Sáng 18 tháng 8, tại Hội An, Cục Văn hoá cơ sở phối hợp cùng Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội - thực trạng và giải pháp.

Triển khai phương án tổ chức mạng lưới CTV gia đình ở cơ sở.

03778

Sáng 14/8/2015, Sở VH, TT & DL tổ chức hội nghị triển khai phương án tổ chức mạng lưới CTV và xây dựng chính sách công lao động cho đội ngũ CTV gia đình ở cơ sở. Đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Y tế, Lao động, Thương binh & Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cùng trưởng phòng VHTT các huyện, thị xã thành phố dự họp.

Trang 1 / 1Trang đầu   < Trước   Next   Trang cuối   
Tạp chí văn hóa Hà Tĩnh