Xây dựng nếp sống văn hóa

Chiều 10/5/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Ân Phú, huyện Vũ Quang tổ chức ra mắt 05 CLB phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại lễ ra mắt, UBND xã Ân Phú đã công bố quyết định thành lập 5 CLB phòng, chống bạo lực gia đình thuộc 5 thôn của xã Ân Phú. Mỗi CLB có 15 thành viên. Các CLB có nhiệm vụ hoạt động trên lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình và tham mưu giúp ban chỉ đạo xã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình của địa phương. Từ các mô hình mẫu này, thời gian tới, Sở VHTT&DL sẽ tiến tới nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh.

Cũng nhân dịp này, Sở VHTT&DL đã trao tặng UBND xã 1 loa di động đồng thời cấp phát tài liệu phòng chống bạo lực gia đình cho các CLB.

Ngay sau lễ ra mắt, Sở VHTT&DL cũng tổ chức tập huấn công tác bạo lực gia đình cho các CLB. Theo đó, các thành viên CLB phòng, chống bạo lực gia đình xã Ân Phú được tập huấn các nội dung: quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, tình hình công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; nhận diện bạo lực gia đình và biện pháp phòng chống bạo lực gia đình.

Đến thời điểm hiện tại, Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh đã xây dựng 13 câu lạc bộ điểm về gia đình trên toàn tỉnh. Các CLB cơ bản hoạt động có hiệu quả, góp phần giảm thiểu bạo lực gia đình tại các địa phương.

Nguyễn NgaTạp chí văn hóa Hà Tĩnh