Xây dựng nếp sống văn hóa

Để thiết thực chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chiều 19/6, Sở Y tế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Hội thảo: Bữa ăn gia đình đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và văn hóa.

Hội thảo đã thu hút đông đảo các chuyên gia của 02 ngành ở Trung ương và địa phương với các tham luận: Dinh dưỡng, năng lượng hợp lý trong bữa ăn gia đình; Văn hóa trong bữa ăn gia đình; Dinh dưỡng cho người cao tuổi trong bữa ăn gia đình và dinh dưỡng cộng đồng; Bảo đảm an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn gia đình; Dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và phụ nữ có thai trong tổ chức bữa ăn gia đình đảm bảo dinh dưỡng, năng lượng, văn hóa ẩm thực; Xây dựng cộng đồng tổ chức bữa ăn gia đình đảm bảo dinh dưỡng, năng lượng, văn hóa ẩm thực.

Hội thảo đã xác định vai trò của bữa ăn gia đình đảm bảo dinh dưỡng, năng lượng, văn hóa ẩm thực và đề ra các giải pháp vận dụng vào thực tiễn. Mục tiêu  của hội thảo  là làm tiền đề khoa học để xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn người dân tổ chức bữa ăn gia đình đảm bảo dinh dưỡng, năng lượng, văn hóa./.


Nguồn bài viết: Thái Sinh


Tạp chí văn hóa Hà Tĩnh