Xây dựng nếp sống văn hóa

Sáng 18 tháng 8, tại Hội An, Cục Văn hoá cơ sở phối hợp cùng Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội - thực trạng và giải pháp.

Dự Hội thảo có lãnh đạo sở và phòng XDNSVH&GĐ của 15 tỉnh Khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đã có 17 tham luận được gửi đến Hội thảo xung quanh các vấn đề: thực trạng, giải pháp và vai trò của các cơ quản lý nhà nước về lễ hội của các địa phương. Hội thảo thực sự cung cấp những thông tin bổ ích cho những người làm công tác quản lý nhà nước về cưới, việc tang và lễ hội.

Thái Văn SinhTạp chí văn hóa Hà Tĩnh