Gia đình

Sáng ngày 10/10/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đi khảo sát và hướng dẫn quy trình, cách thức tổ chức Lễ phát động đăng ký thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà.

Thôn Kim Tân, xã Tân Lộc là một trong hai đơn vị thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn ccác bước triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” cho đơn vị được triển khai thí điểm như: dự thảo Quyết định thành lập Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; lựa chọn các hộ gia đình để triển khai thí điểm bao gồm hộ gia đình người cao tuổi, hộ gia đình trung niên, hộ gia đình trẻ; cách thức triển khai… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ tiến hành tổ chức hỗ trợ cơ sở vật chất, tài liệu cho việc xây dựng câu lạc bộ và tổ chức tập huấn cho các hộ gia đình và thành phần liên quan.

Được biết, mục đích của tổ chức Lễ phát động đăng ký thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” là nhằm khảo sát, đánh giá tính khả thi, đề xuất giải pháp, góp ý bổ sung hoặc điều chỉnh các tiêu chí ứng xử phù hợp với đặc điểm văn hóa và phong tục tập quán trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; góp phần hoàn thiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” và triển khai áp dụng chính thức Bộ tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh. Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh trong xã hội; tuyên truyền, giáo dục về cách ứng xử trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần đưa các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam vào đời sống gia đình.

Nguyễn Nga