Gia đình

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Tĩnh sẽ triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại thôn Kim Tân (xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) và Tổ dân phố Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên).

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm 4 tiêu chí ứng xử cụ thể, bao gồm: Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình; Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương; Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép; Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Theo kế hoạch, địa phương được chọn làm thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình sẽ tổ chức các hoạt động: Tuyên truyền các nội dung bộ tiêu chí này với nhiều hình thức khác nhau; tổ chức phát động đăng ký thực hiện bộ tiêu chí cho các hộ gia đình; lồng ghép sinh hoạt nội dung về các tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các mô hình CLB Phòng chống bạo lực gia đình, gia đình hạnh phúc… của địa phương; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí...

Được biết, mục đích của việc triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” là góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Theo kế hoạch, thôn Kim Tân, xã Tân Lộc (huyện Lộc Hà) là điểm đầu tiên thực hiện mô hình vào tháng 11/2019; tiếp đó là Tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên).

Sau khi thí điểm ở hai địa phương này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nhân rộng ở một số địa phương trong toàn tỉnh.

Nguyễn Nga