Gia đình

Sáng ngày 26/10/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nghi Xuân tổ chức đánh giá hoạt động mô hình câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc – Nông thôn mới” tại thôn Thành Phú (xã Xuân Thành). Tham dự hội nghị, có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đại diện UBND xã Xuân Thành và thành viên câu lạc bộ.

Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc – Nông thôn mới ở thôn Thành Phú được thành lập vào ngày 31/8/2018, nằm trong chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về triển khai nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018. Câu lạc bộ gồm có Ban chủ nhiệm 2 người và 55 thành viên. Theo đó, phương thức hoạt động của câu lạc bộ theo tinh thần tự nguyện, tự túc và liên kết; hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của ban chủ nhiệm câu lạc bộ, chịu sự quản lý, giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Mục đích hoạt động của câu lạc bộ nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về các kiến thức xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Tạo diễn đàn cho hội viên, phụ nữ trao đổi, chia sẻ các kiến thức về xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới.

Qua hơn một năm hoạt động, câu lạc bộ đã thu được một số kết quả nhất định. Câu lạc bộ đã tổ chức sinh hoạt được 4 lần, các hội viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt gắn với thực tiễn có lồng ghép văn nghệ, hái hoa dân chủ, tọa đàm và tổ chức các trò chơi khác. Phối hợp tổ chức một buổi tập huấn cho các thành viên với nội dung cung cấp kiến thức về xây dựng nông thôn mới, kỹ năng kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc. Giúp đỡ 2 hộ gia đình khó khăn, ốm đau dọn dẹp vườn, nhà cửa với hơn 30 ngày công. Vận động hội viên tham gia công tác xây dựng nông thôn mới ở thôn Thành Phú như trồng hoa ở các tuyến đường, tham gia làm đường bê tông…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, câu lạc bộ còn gặp một số khó khăn. Đó là chưa có tài liệu sinh hoạt phong phú nên nội dung sinh hoạt chỉ dựa vào thực tiễn của địa phương để xây dựng chương trình; nhận thức của các thành viên không đồng đều nên công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn; kinh nghiệm trong công tác tổ chức sinh hoạt của Ban chủ nhiệm còn hạn chế…

Trong thời gian tới, câu lạc bộ vẫn tiếp tục duy trì sinh hoạt ít nhất 3 tháng 1 lần nhằm tuyên truyền vận động các thành viên nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm thu hút các thành viên tham gia. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chi bộ và xây dựng chương trình phối hợp với Ban công tác mặt trận để câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả hơn.

Nguyễn Nga