Gia đình

Chiều ngày 14/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 21 cơ quan, ngành, đoàn thể đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động phối hợp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021 là năm thứ 6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động với 17 cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục – Đào tạo, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trại giam Xuân Hà, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, Hội Khoa học Kinh tế Hà Tĩnh). Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, nhiều hoạt động đã phải hoãn, hủy, giảm quy mô, nhưng các ngành đã cố gắng khắc phục khó khăn, linh hoạt bằng các hình thức để tổ chức các hoạt động phối hợp phù hợp trong tình hình dịch bệnh, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nói riêng và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể nói chung.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục chỉ đạo xây dựng các câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm trong các nhà trường; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ như tổng kết 20 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức thành công cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh; lễ trao giải Cuộc thi sáng tác các ca khúc về Hà Tĩnh;  Lễ tiếp nhận các tác phẩm âm nhạc “Người Hà Tĩnh có thương…!” và Trường ca “Những cánh chim Đồng Lộc”… Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2021. Thực hiện thống kê, khảo sát ảnh hưởng của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch bị thiệt hại do dịch Covid 19 gây ra. Tham vấn các ý kiến trong việc đóng góp xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Tham mưu các giải pháp kích cầu du lịch nội tỉnh nhằm khắc phục tình trạng ảm đạm do dịch Covid – 19. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xây dựng mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”

Tuy vậy, công tác phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các sở ban, ngành có một số khó khăn, hạn chế. Đó là một số Sở, ban, ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác phối hợp dẫn đến chưa lan tỏa hết các giá trị văn hóa, sức mạnh mới của văn hóa; việc lãnh đạo, chỉ đạo, trao đổi thông tin trong quá trình triển khai một số hoạt động chưa được tập trung và chú trọng; do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 việc tổ chức, triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động tập trung đông người bị hạn chế và phải hủy hoãn, giảm thành phần và quy mô, vì vậy trong chương trình ký kết có một số nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành chưa triển khai thực hiện được…

Năm 2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hội nghị văn hóa toàn tỉnh; tổ chức các giải thể thao giữa các ngành, cơ quan, đoàn thể; tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị thế của ngành du lịch; hội thi câu lạc bộ gia đình; chỉ đạo các địa phương tiếp tục xây dựng, củng cố và nhân rộng các câu lạc bộ về gia đình.

Nguyễn Nga