Thể thao

Sáng 20/12, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và nghiệp vụ tổ chức, trọng tài các giải thể thao trong Đại hội Thể dục, thể thao cho cán bộ và cộng tác viên cơ sở năm 2020.

Gần học viên là những người đang trực tiếp làm công tác Thể dục, thể thao ở cơ sở ở 13 huyện, thị xã, thành phố tham gia tập huấn. Các học viên sẽ được tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cơ sở; công tác tổ chức các giải thể thao và nghiệp vụ trọng tài các môn thể thao và một số văn bản mới.

Lớp tập huấn  diễn ra từ ngày 21/12 đến hết ngày 25/12.