Di sản văn hóa

Sáng ngày 12/1/2022, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết Luật Di sản văn hóa. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối 63 điểm cầu tại các tỉnh thành trên cả nước. Hội nghị đã nghe báo cáo Luật Di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Sau 20 năm thực hiện, Luật Di sản văn hóa đang bộc lộ một số hạn chế về nội dung và hình thức trong từng lĩnh vực cụ thể. Việc sửa đổi, bổ sung  Luật Di sản văn hóa vô cùng cần thiết để bắt kịp sự vận động và biến chuyển của xã hội, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Việc đề xuất sửa đổi Luật Di sản văn hóa là yêu cầu tất yếu và hệ trọng. Việc sửa đổi, bổ sung cần cập nhật những luận điểm mới mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định về Luật Di sản văn hóa đồng thời kế thừa các nghị quyết chuyên đề của Trung ương và Bộ chính trị về di sản.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý đã tham luận, đóng góp ý kiến từ góc độ thực tiễn và tiếp cận khoa học chuyên sâu, để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Di sản văn hóa nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định trao Bằng khen cho 24 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2016-2020. 

Minh Đức