Di sản văn hóa

Sáng 14/1, UBND thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Chùa Phúc Khánh.

Sáng 14/1, UBND thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Chùa Phúc Khánh.

Chùa Phúc Khánh vốn do vua Ai Lao (Lào) ban tiền và vàng làm kinh phí xây dựng với mục đích thờ Đức Đại Vương Đào Quang Nhiêu và Hòa quận công Đào Viết Hòa. Theo truyền ngôn của dòng họ thì khi Đào Viết Hòa hộ giá Vua Lào về nước, Vua Lào đã chia đôi ấn tín để làm vật làm tin, hẹn ngày tái ngộ sẽ dùng làm dấu hiệu để nhận diện. Sau khi lên ngôi, vua Lào đã ban tiền bạc, châu báu sang Phố Châu tìm lại Hòa quận công Đào Viết Hòa và hậu duệ, cho tiền vàng với mục đích xây dựng chùa Phúc Khánh. Chùa Phúc Khánh xây dựng nhằm thờ tự Đại vương Đào Quang Nhiêu và Quận công Đào Viết Hòa nhằm tri ân những người đã nhiệt tình giúp đỡ nhân dân Lào.

Mặc dù không rõ năm xây dựng nhưng căn cứ vào năm mất của Quận công Đào Viết Hòa (1721) thì có thể ước lượng thời gian xây dựng chùa Phúc Khánh vào sau thập niên 20 của thế kỷ XVII, cách đây khoảng 300 năm.

Trong thời kỳ nươc Ai Lao bị đảo chính, xẩy ra tranh chấp ngôi báu, va Lào phải chạy sang nương nhờ nước Đại Việt. Quận công Đào Viết Hòa và Đức Đại Vương Đào Quang Nhiêu đã có công hỗ trợ quốc gia láng giềng giữ vững trị an, ổn định cuộc sống, giúp đỡ vua Ai Lao trốn thoát và xây dựng lại cơ đồ.

Hiện nay, chùa Phúc Khánh có các hạng mục sau: Chánh điện, nhà thờ họ Đào, giếng Chùa.  Chùa Phúc Khánh được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số QĐ 3287/QĐ-UBND ngày 29/9/2021.

Minh Đức