Di sản văn hóa

Ngày 18/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND xếp hạng 06 di tích Lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Các di tích được xếp hạng gồm: Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên; Đình Đôn Mỹ, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn; Đền Vĩnh Tuy, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà; Nhà thờ Trần Công Tín, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà; đền thờ Trần Rô, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh và Miếu Cua, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các địa phương có di tích có trách nhiệm tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng di tích, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo quy định hiện hành.

Như vậy, tính đến tháng 3 năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh đã có 623 di tích được xếp hạng di tích trong đó: 02 di tích quốc gia đặc biệt, 86 di tích cấp quốc gia và 535 di tích cấp tỉnh./.

                                                          Võ Đình Thi