Lễ hội

Sáng ngày 18/5/2021, Ban quản lý di tích đền Lê Khôi đã họp bàn kế hoạch tổ chức lễ giỗ lần thứ 575 (1446-2021) ngày húy nhật Chiêu trưng đại vương Lê Khôi.

Theo đó, năm nay BTC đã họp và thống nhất không tổ chức lễ hội mà chỉ tổ chức Lễ cúng tế nội bộ tại di tích nhằm đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra hết sức phức tạp. Tuy nhiên, lễ giỗ vẫn được tổ chức trang nghiêm đúng nghi thức, nghi lễ truyền thống nhằm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công lao của Chiêu trưng Đại vương đối với quê hương đất nước. 

Lễ hội đền Lê Khôi được tổ chức từ  ngày 1 - 3 tháng 5 âm lịch hàng năm, lễ được tổ chức rất trọng thể và trang nghiêm bao gồm phần lễ và phần hội, thu hút đông đảo du khách và quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.

Ban tổ chức yêu cầu các địa phương, đơn vị và ban ngành liên quan đều phải thực hiện nghiêm quy định của tỉnh và trung ương về phòng chống dịch Covid 19 tại khu di tích đúng quy định pháp luật.

                                                                      Võ Đình Thi