Lễ hội

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2022 sẽ được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh.

Theo đó, mục đích của Lễ Giỗ nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là bảo tồn các giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống, từng bước đưa Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương quy mô cấp tỉnh đi vào quy cũ, trở thành Lễ Giỗ cấp tỉnh hằng năm. Đồng thời, quảng bá hình ảnh về Chùa Đại Hùng, đền thờ Kinh Dương Vương và Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh và địa phương.

Các hoạt động Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương và phần hội truyền thống của địa phương liên quan đến Lễ Giỗ sẽ được diễn ra từ ngày 07/4/2022 đến ngày 10/4/20222 (tức ngày 07/3 đến ngày 10/3 năm Nhâm Dần).

Không gian chính của Lễ Giỗ sẽ được diễn ra tại khu di tích Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.

Lễ Giỗ sẽ bao gồm nhiều hoạt động như lễ dâng cúng các vật phẩm của các địa phương trong toàn thị xã và các huyện, thị xã, thành phố; Lễ tế dân gian của Hội người cao tuổi; nghi lễ rước linh vị, nghi lễ Nhà nước…

Trước Lễ Giỗ sẽ có nhiều hoạt động hướng tới như tổ chức Hội thi “Gói bánh chưng dâng Quốc Tổ”, Giải Kéo co toàn tỉnh trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

Việc tổ chức Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương cần đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc, thuần túy tín ngưỡng dân gian và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Nguyễn Nga