Văn hóa cơ sở

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 3, Thanh tra Bộ VH,TT&DL đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý di tích, lễ hội tại Hà Tĩnh. Đoàn công tác do ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL làm trưởng đoàn.

Sau khi nghe báo cáo của ngành VH,TT&DL Hà Tĩnh, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số di tích tại Thị xã Kỳ Anh, Thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghị Xuân. Đánh giá chung của đoàn là công tác quản lý di tích, lễ hội ở Hà Tĩnh về cơ bản đảm bảo các quy định của pháp luật, di tích đẹp, lễ hội diễn ra văn minh, không có hiện tượng cờ bạc, ăn xin, ăn mày, không để xảy ra các hiện tượng đáng tiếc như ở một số địa phương khác.
Tuy nhiên bên cạnh những điều đáng ghi nhận trên đoàn cũng chỉ rõ những hạn chế cần chấn chỉnh trong quản lý di tích, lễ hội như: tiếp nhận quá nhiều công đức bằng hiện vật không phù hợp với nhu cầu của các di tích như lọ độc bình, ghế đá, sư tử…; một số di tích đặt quá nhiều bát hương và hòm công đức; hiện tượng đốt đồ mã, vàng mã vẫn còn... Đoàn cũng chỉ ra một số di tích thờ cúng sai như: Đền Liễu Hạnh Công chúa ở Kỳ Nam (Thị xã Kỳ Anh) đặt tượng thờ Quan Âm Bạch vân, tắc môn đền xây dựng không đúng; Đền Cả (Thị xã Hồng Lĩnh) đặt phối thờ các tượng Phật không đúng, bát hương đặt tùy tiện, ban thờ sai quy cách…

Quan điểm của đoàn là Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện tốt việc trùng tu tôn tạo di tích theo quy định pháp luật; Tổ chức lễ hội văn minh, tiết kiệm, đảm bảo an toàn, vệ sinh, chống cháy nổ, loại bỏ mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn xin; Hạn chế tiếp nhận công đức bằng hiện vật (chỉ tiếp nhận các hiện vật có trong hồ sơ di tích) và chấn chỉnh lại việc tổ chức thờ cúng ở một số di tích cho đúng quy định, giáo lý./.


Nguồn bài viết: Thái Sinh