Văn hóa cơ sở

Chiều 6/5, Đoàn công tác của Sở VHTT&DL do đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ xây dựng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Thịnh Lộc là một xã biển ngang khó khăn, được Sở VHTTDL đỡ đầu xây dựng NTM. Đến nay, Thịnh Lộc đã hoàn thành 12/20 tiêu chí NTM, gồm: Trường học, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tỷ lệ lao động có việc làm, Giáo dục đào tạo, Văn hóa, Quốc phòng an ninh, Quy hoạch, Y tế, Điện, Thủy Lợi, Thông tin Truyền thông, Tổ chức sản xuất. Theo kế hoạch, đến 2019, xã sẽ hoàn thành 8 tiêu chí còn lại.

Để đánh giá chính xác tiến độ hoàn thành các tiêu chí văn hóa gồm: Văn hóa và Cơ sở vật chất văn hóa, đoàn đã trực tiếp kiểm tra 6 thôn của xã. Kết quả kiểm tra cho thấy, tiêu chí Văn hóa tuy đã đạt nhưng mức độ hoàn thành còn thấp. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa còn nhiều khối lượng phải hoàn thành như: xây mới khu thể thao xã, cải tạo nâng cấp Nhà văn hóa xã, cải tạo, nâng cấp 03 nhà văn hóa thôn và chỉnh trang khuôn viên 06 nhà văn hóa thôn…Khối lượng công việc đó yêu cầu cán bộ và nhân dân xã phải quyết liệt thực hiện trong thời gian tới mới có thể hoàn thành được kế hoạch đề ra./.
Nguồn bài viết: Thái Sinh