Văn hóa cơ sở

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg), ngày 30/8/2018, tại tỉnh Bắc Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg

Dự tập huấn có 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc và  230 công chức văn hóa xã hội các xã, phường, thi trấn thuộc tỉnh Bắc Giang.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu về thực trạng công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; nội dung cơ bản của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và trao đổi về khó khăn, vướng mắc, một số kinh nghiệm trong thực tiễn quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, nhất là trong bối cảnh nhiệm vụ này mới được chuyển giao từ ngành Tư pháp sang ngành Văn hóa quản lý, tổ chức thực hiện từ ngày 01/7/2018.

Các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu về kỹ năng rà soát hương ước, quy ước theo quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg để phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước vi phạm.

Sau các chuyên đề, đại biểu các tỉnh, thành đã sôi nổi thảo luận về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn cũng như đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian tới./.

Thái Sinh

Nguồn bài viết: Thái Sinh